• NameGeorg Stiernhielm
  • Activity/Titleskald
  • Sexmale
  • Variant namesalternativt namn: Georg Lillie
  • Nationality/DatesSwedish, born 1598-08-07, dead 1672-04-22
Biography[2001-11-01] Ämbetsman och skald. Han var född i Dalarna och kallade sig först Jöran Olofsson, senare Göran Lilia. Efter studier i Uppsala och vid tyska och nederländska universitet blev han 1626 lektor i Västerås. År 1630 blev han assessor vid hovrätten i Dorpat och adlades 1631 med namnet S. Fram till 1642 verkade han mest i Dorpat men därefter huvudsakligen i Stockholm, där han knöts till drottning Kristinas hov. År 1648 blev han riksantikvarie. Vistelsen på de baltiska gods som förlänats honom tog slut genom ryssarnas intåg 1656. År 1661 blev han krigsråd och 1667 preses i Antikvitetskollegiet. Från 1667 hade han också överinseendet över rikets mått- och viktsystem. Källa NE [RMR]
Work