• NameBror Kronstrand
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1875-03-15, dead 1950-05-01
  • PlacesPlace of birth: Mariestad, Sweden
    Place of death: Stockholm, Sweden
Biography[2001-10-15]
Blev 1895 elev vid FrKA:s läroverk där han bland andra hade G. Cederström till lärare. Efter kortare utlandsresor mellan 1900 och 1902 for han till England där han en tid besökte Stanhope Forbes målarskola i Cornwall, och även skaffade sig en egen ateljé. 1904 flyttade han till London och blev snart uppmärksammad som porträttmålare, särskilt sedan han 1907 fått teckna ett porträtt av drottning Alexandra. Kronstrand bodde i USA 1910-1913 och under första världskriget omväxlande i Stockholm och Mariestad. Han bosatte sig i Stockholm 1933. Bror Kronstrand var mycket produktiv och uppskattade 1939 själv sina porträtt till minst 2000. Källa: SBL. [jml]
Work