• NameJacob Gustaf Klingwall
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1786-03-23, dead 1866-12-19
Biography[2001-09-04 SBL]
Född i När på Gotland och död i Roma därstädes. Studerade i Uppsala, främst naturvetenskapliga ämnen. Återvände efter avlagd magisterexamen till Gotland och blev senare lektor vid det nyinrättade gymnasiet i Visby. Ingick i kretsen kring Pehr Säve. [jml]
Work
Helge Ands Kyrkan, Visby
S:t Johannes ruin, Visby
S:t Clemens ruin, Visby