• NameAlmqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1923
BiographyAlmqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, övertogs 1990 av Liber. Namnet Almqvist & Wiksell används fortfarande som varumärke för läromedel inom Liberkoncernen.
Almqvist och Wiksell var tidigare bokförlag, grundat 1923, som dotterbolag till Almqvist & Wiksell Tryckeri AB och sammanslaget 1928 med Hugo Gebers Förlag (Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag, AWG).
Utgivningen dominerades av skönlitterära och vetenskapliga alster. Moderbolaget införlivades 1973 med Esseltekoncernen och uppgick i Norstedts Förlag, vilket i sin tur 1990 övertogs av Liber.
Work
Bok. "Handbok i svenska språket"
Bok. Gunnar Lidén m.fl.: Audiologi
Bok. Nils Fischerström: Ny engelsk grammatik
Bok. Borrman, Stark, Bolldén, Dalmo: Vi läser: Första boken
Bok. F. Sjöstrand and J. Rhodin: Electron microscopy. Proceedings of the Stockholm Conference, September 1956
Bok. Gunnar Adler-Karlsson: Western Economic Warfare 1947-1967. A case in Foreign Economic Policy
Bok. Torsten Husén: Talent, opportunity and career
Bok. Scientists at Work. Festschrift in honour of Herman Wold
Bok: Jan Svartvik och Olof Sager: Engelsk universitetsgrammatik
Bok. Anders Boierth, Erik Nordling och Lars-Olof Öhman: Biologi (Studieboken)
Bok. Stina Borrman, Ester Salminen, Vera Wigforss och Kjersti Matthis: Nu läser vi. F. Läseboken
Huvudred: Berthold Wirulf. (Band 1:) A-G
Bok. Kristina Olstorpe och Lennart Skoogh: Första räkneboken
Förf: Nils G. Wollin
Bok. G. Kenneth Laycock och Martin S. Allwood: Idiomatic English sentences with Swedish equivalents
Förf: Rudyard Frietsch
Bok. Sten Åke Nilsson: Konsten i Sverige: 1700-talet efter den karolinska tiden
Bok. Torsten Husén: Differentiation and guidance in the comprehensive school
Bok. Probability and statistics. The Harald Cramér volume
Bok. Sten Wiedling:  Xylocaine. The pharmacological basis of its clinical use
Bok. Agnes Geijer: Textile treasures of Uppsala Cathedral
Bok. Gunnar Hägg: Kemisk reaktionslära
Bok. SIPRI Yearbook of World Armaments and Disarmament 1968/69
Bok. International Studies in Evaluation...
Bok. International Studies Evaluation...
    •  
    • of 83