• NameFredrik Adolf von Numers
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1745-07-15, dead 1792-12-25
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography[Allhems, Svenskt Konstnärslexikon/2001-10-15] Född på Lundsholm, Ölme socken, Värmlands län. Militär, tecknare och målare. [EHg]
Work
Gruvschakt
Nordmarks järngruva
Höet stackas
Landskap med timrad stuga och fiskare
Kvinna med stånka mitt i en hop karlar
Ett regemente bryter upp
Ridande trupp passerar åskådare
Häst som stegrar sig
Trädstudie. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Kamel. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Ett par som hämtar vatten vid vattenfall. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Putti. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Titusbågen, triumfbåge. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Romersk ruin. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Liggande kvinna med påvens nyckel. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Drottning Christinas gravmonument i Peterskyrkan i Rom. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Liggande buffel. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Byggnader i italienskt landskap. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Stående Baccus. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Människor i landskap. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Bergsstup. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Trädstudie. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Landskap med hus. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Två träd. Ingår i skissbok med motiv från Italien
Kvinna med korg på huvudet. Ingår i skissbok med motiv från Italien
    •  
    • of 98