• NamePrince Ruprecht
  • Activity/TitlePrince
  • Sexmale
  • Variant namesPrins Ruprecht av Pfalz
    Rupert
  • Nationality/DatesGerman, born 1619, dead 1682
BiographyPrins, pfalzgreve, från 1644 hertig av Cumberland, militär. Som ung deltog Ruprecht på sin fars sida i trettioåriga kriget men trädde 1642, under engelska inbördeskriget, i tjänst hos sin morbror Karl I och ledde det kungliga kavalleriet mot Cromwell. Efter att ha varit kapare i huset Stuarts tjänst återvände han vid restaurationen 1660 till England. Senare deltog Ruprecht i kolonisationen av Canada och ledde Hudson's Bay Company.
Work
Skarprättarens huvud